Bilens livsløp

Bilens livsløp diskuteres ofte. Clifford Thames/Cardiff University har gjort en Enviromental Rating (EVR) hvor ikke bare utslipp teller, med også bilens fotavtrykk i et livslengdeperspektiv er tatt med. En interessant eksersis når man kan sammenligne ulike bilmodeller. Du finner verktøyet her.