Miljødata biler

I tillegg til Vegdirektoratet sin «Nybilvelger«, finnes det 2 nyttige europeiske databaser for bilsøk. Den ene er engelsk og finnes her, den andre er dansk og finnes her. Husk at bilmodellenes egenskaper kan variere i forhold til de som leveres i Norge.