Miljøpiloter på Sunnmøre

Miljøgruppa hos Vestlandske Auto AS på oppstartsmøtet 7. august. Etter en hektisk innspurt kan virksomheten nå motta Miljøfyrtårndiplom.

Sunnmøringen er kjent for god forretningsteft, så når tre bilbedrifter i Ålesundsområdet går i spissen for NBF og Trygs miljøsatsing, er det klart at lønnsomhet er en del av motivasjonen.

  • Penger spart

De tre bedriftene er Vestlandske Auto AS, Motor Forum Rørhuus AS og Per Aaland AS. De tre bedriftene deltar som pilotbedrifter i prosjektet Miljøfokus bil, hvor målet er å oppnå en sertifisering som Miljøfyrtårn. Ved oppstartmøtene i august var det tre svært motiverte bedrifter som møtte prosjektgruppen. Bakgrunnen for å ville bli miljøfyrtårnsertifisert er noe forskjellig for de tre bedriftene, men det er flest felles punkter. Alle var enig om at det vil være en god hjelp for å få bedre kontroll og styring på avfallshåndtering og ikke minst kostnadene knytet til dette.

  • Omdømme

Allerede i oppstartmøtene ble det klart at bedriftene har potensial til å tjene penger på å gjennomgå og forbedre sin avfallshåndtering. En annen fellesnevner for bedriftene er ønsket om å heve omdømme, både til bedriften, og ikke minst for bransjen som helhet. Miljøfyrtårnsertifisering er en offentlig sertifiseringsordning, og utdelingen av sertifikater får som regel god oppmerksomhet lokalt. Ofte er det ordføreren i kommunen som forestår utdelingen. Etter sertifisering får bedriftene også benytte Miljøfyrtårn-logoen i sin markedsføring, og ikke minst er sertifikatet en stor fordel å kunne vise til ved deltakelse i offentlige anbud.

– Et miljøsertifikat er et «must» ved store anbud, sier Eirik Karlsen, daglig leder ved Vestlandske Auto AS, og formann i Sunnmøre Bilbransjeforening.

  • Ressurseffektivt

Miljøsertifisering bygger på et fungerende HMS-system. Hvis det er mangler, må disse rettes opp før sertifisering. Gjennom NBF og Trygs konsept legges det opp til enkle verktøy også for HMS-rutiner. Både gjennomgangen og arbeidet frem mot sertifisering kan bidra til mer effektive rutiner. For de tre pilotbedriftene er også ønsket om å finne enklere løsninger i hverdagen og gode rutiner for HMS-arbeidet en del av motivasjonen for å delta i prosjektet.

Prosjektet Miljøfokus bil blir lansert under Servicemarked12.