Nybilvelger

Vegvesenet sin «nybilvelger» gir informasjon om alle nye personbil-, minibuss og varebilmodeller som markedsføres i Norge. Informasjonen om bilmodellene er levert av Opplysningsrådet for Veitrafikken AS og oppdateres daglig. Ønsker du å finne ut om sikkerhetsinformasjon til bilene, se www.vegvesen.no/sikkerbil og Euro NCAP sine internettsider: www.euroncap.com. På www.luftkvalitet.info finnes oppdatert informasjon om luftkvaliteten i Norge.