Miljøsatsning i bilbransjen

Miljøfyrtårn, Tryg og Norges Bilbransjeforbund – NBF, har underskrevet en avtale som konkretiserer samarbeidet om miljøfokus i bilbransjen med Miljøfyrtårn som verktøy. Prosjektet lanseres på bransjemessen Servicemarked12 på Gardermoen 25. – 26.

I juli ble NFB sertifisert som Miljøfyrtårn som et bevis for deres miljøengasjement. Forbundet vil bistå medlemsbedriftene til å oppnå samme sertifisering. I prosjektet «Miljøfokus i bilbransjen» samarbeider NBF og Tryg med Stiftelsen Miljøfyrtårn for å legge til rette for en enklere, bransjerettet prosess mot en miljøfyrtårnsertifisering av bilverksteder og bilforhandlere i bransjens mer enn 1000 medlemsbedrifter.

– Det er helt åpenbart at transportbransjen har en av de store utfordringene når det gjelder klima, og at en så stor aktør som Norges bilbransjeforbund starter systematisk og langsiktig arbeid for å få opp miljøeffektivitet i drift hos deres medlemmer er bra. Når man jobber systematisk med miljø økes miljøbevisstheten også hos ansatte – og om denne bevisstheten kan bidra til at bransjen selger gode miljøbiler – er det også veldig bra, sier Morten Leuch Elieson, daglig leder i Miljøfyrtårn.

Prosjektet skal lanseres på bransjemessen Servicemarked12 på Gardermoen 25. – 26. september, hvor Miljøfyrtårn deltar med informasjonsstand sammen med NBF.

Du kan lese mer på om saken på Miljøfyrtårn sin nyhetsside.