Bertel O. Steen går for «hovedkontor».

Miljøfyrtårn har vært så vellykket hos Bertel O. Steen sine forhandlere at de nå velger å sertifisere seg som «Hovedkontor». På den måten så tar de miljøarbeidet til øverste nivå i organisasjonen. Et entusiastisk team av Bertel O. Steen Detalj sine dyktigste medarbeidere er satt sammen for å gjennomføre prosessen.

– Vi har allerede har opplevd betydlige kostnadsreduksjon, både når det gjelder energi og avfall, sier Miljøsjef Henning Larsen. Henning forteller at innsparingene dekker kostnaden til sertifiseringsprosessen opptil flere ganger, og i tillegg vil det bety noe på bunnlinjen i mange år fremover.

– Jeg oppfordrer alle i bransjen å ta miljøansvar igjennom «Miljøfokus Bil». Ikke bare viser det at bransjen tar miljøutfordringene på alvor, men det vil også være et viktig bidrag for å gjøre bransjen mer lønnsom. Jeg ser frem til den neste som velger «Hovedkontor», bemerker Henning til slutt.