Vi gratulerer Bertel O Steen Logistikk!

Det blISO-logoir stadig strengere krav fra myndigheter, kunder og samfunnet for øvrig om at store bedrifter og virksomheter viser samfunnsansvar, ikke minst på miljøsiden. Bertel O Steen Logistikk har tatt konsevensen av dette og er nå miljøsertifisert i hht standarden ISO 14002

I tråd med økte krav fra blandt annet produsenter, leverandører og kunder, og i overensstemmelse med konsernets miljøstrategi har Bertel O. Steen Logistikk det siste halvåret gjennomført en effektiv prosess som har ledet fram til at de nå er blitt sertifisert etter den internasjonalt anerkjente miljøstandarden ISO 14001. Gjennom denne sertifiseringen tilfredsstiller Bertel O Steens logistikk-avdeling de strengeste krav til miljøvennlig virksomhet, og er med dette godt forberedt på fremtiden.

Bertel O. Steen Logistikk har ansvar for at biler, deler og tilbehør til konsernets egne bilmerker Mercedes-Benz, smart, Kia og Peugeot blir effektivt importert, transportert og distribuert fra våre produsenter og leverandører til det landsdekkende forhandlernettet. I tillegg til håndtering for egne bilmerker har Bertel O. Steen Logistikk også deledistribusjonen for Citroën i Norge.

Bertel O. Steen Logistikk har sitt hovedlager for deler og tilbehør på Fjeldbo i Sørum Kommune.

Vi gratulerer!