«Vinn eller forsvinn!»

vågeogvinneVår Miljøfokus Bil rådgiver, Rune Drægni, fortalte om fremtidens miljøutfordringer til interesserte og entusiastiske deltakere på NBF sin nyttekjøretøykonferanse i slutten av mai.

– Nøkkelen til miljøeffektivitet i bransjen ligger i samspill mellom aktørene og myndighetenes ønske om sterkere styring over bransjens miljøutfordringer, sa Rune.

– Bransjen må forberede seg på store utfordringer og omstillinger i de nærmeste ti årene. For noen vil det bety bedret lønnsomhet, mens for andre vil det innebære enda tøffere økonomiske utfordringer. Tendensen med større enheter og nære partnerskap i verdikjeden er en hensiktsmessig måte å møte miljøutfordringene på. I tillegg vil det være rom for innovative bedrifter som tar i bruk nye drifts- og salgsformer. Disse vil kunne sette nye bransjestandarder på områder som kundetilfredshet, energibruk, miljøeffektivitet, osv. Denne type inovasjon vil oppnå fordeler og støtte fra myndighetene, også økonomisk, og vil på sikt endre kundenes betalingsvillighet og ønske om mer miljøvennlig anskaffelser, påpekte Rune.

– Miljøområdet vil kreve investeringer, og de virksomhetene som ikke har vilje eller evne til dette, vil over tid forsvinne eller bli overtatt av andre, avsluttet Rune sitt innlegg med.

Prenstasjonen finnes her.