Bertel O. Steen tar miljøansvar

BOSsert

Ordfører Åge Tovan i Lørenskog Kommune (i midten) overrakte Miljøfyrtårnsertifikatet til administrerende direktør Sverre Helno i Bertel O. Steen Detalj AS (til venstre) og konsernsjef Bjørn Maarud i Bertel O. Steen AS

Det blir stadig sterkere krav og forventninger til miljøtiltak og miljøprofil i store bedrifter og organisasjoner. Bertel O. Steen har tatt en ledende rolle på dette feltet i bilbransjen, og et viktig element i konsernets arbeid er å miljø sertifisere alle sine bilforhandlere.

Under en høytidelighet forleden ved konsernets hovedkontor på Lørenskog fikk Bertel O. Steen Detalj AS, som er morselskapet for de egeneide bilforhandlerne, overlevert det offisielle Miljøfyrtårnsertifikatet av ordføreren i Lørenskog Kommune.

– Som ordfører er jeg stolt av å ha virksomheter som Bertel O. Steen som tar miljø på alvor og bidrar aktivt for å minske belastningen på miljøet gjennom en mest mulig miljøvennlig drift, sa ordfører Åge Tovan ved overrekkelsen av diplomet.

Sertifiseringen er i henhold til Miljøfyrtårns krav til Hovedkontor, som betyr at Bertel O. Steen Detalj AS tilfredsstiller en del av Miljøfyrtårn-kravene på vegne av sine forhandlere.

I tillegg til den viktige samfunnsmessige betydningen det har for miljøet, oppnås flere gevinster ved en miljøsertifisering: bedre omdømme, man tilfredsstiller myndighetskrav og kundekrav samt at det kan oppnås betydelig lavere kostnader gjennom blant annet lavere energibruk og bedre avfallshåndtering. Sist, men ikke minst, så får man en grundig gjennomgang av sitt systematiske HMS-arbeide og sikrer med det en fullt forsvarlig arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø for de ansatte.