Miljøfokus Bil: – Miljøfyrtårn en rimelig og fullverdig sertifisering

Av Frank Williksen, Bilbransjen

– Sertifisering som Miljøfyrtårn gir ikke bare positiv profilering, men er samtidig en svært lønnsom investering, sier Rune Drægni i Miljøfokus Bil.

– Sertifisering som Miljøfyrtårn gir ikke bare positiv profilering, men er samtidig en svært lønnsom investering, sier Rune Drægni i Miljøfokus Bil.

– Sertifisering som Miljøfyrtårn er en rimelig løsning som er likestilt med ISO i anbudsprosesser. Det finnes også kommuner som betaler for selve sertifiseringen, ved siden av å ha et generelt positivt syn på dette offentlige tilbudet, sier Rune Drægni i Miljøfokus Bil. Rune har vært engasjert i arbeidet med å utvikle en miljøgodkjenning for NBFs medlemmer siden Bilbransjeforbundet og Tryg Forsikring initierte dette arbeidet for rundt to og et halvt år siden. Idéen var opprinnelig å utvikle en egen bransjeintern løsning. Dette frarådet Rune: – At bransjen har sitt eget system vil ikke være troverdig, sa han, og anbefalte NBF å knytte seg til et nøytralt system. Hans anbefaling ble altså Miljøfyrtårn. – Dette har vist seg å bli en god løsning. I løpet av et års tid utviklet vi en bransjetilpasset versjon av Miljøfyrtårn, som ble lansert under Servicemarked12.

Nå er dette i godt gjenge. Kravene til Miljøfyrtårn er for øvrig nå under revisjon, og jeg regner med at endringene vil være klare i februar/mars neste år, sier Rune, som bistår NBF og Miljøfokus Bil på konsulentbasis. Før dette engasjementet var han blant annet aktiv i GRIP (Grønt i Praksis), og han har også en fortid med å bistå Oslo kommune ved innkjøp av biler. I denne sammenheng var han blant annet opphav til å bruke CO2-utslipp som indikator for miljøvennlige biler, og han har senere vært med på innkjøp av store antall biler via GRIP, inntil dette ble nedlagt i 2009. Siden da har Rune Drægni vært selvstendig konsulent med mantraet ”Fremtiden er ikke lenger hva den var” på sitt visittkort.

Hva er så erfaringene etter halvannet års miljøarbeid med bilbransjen? – Da jeg begynte, trodde jeg at HMS stort sett var på plass rundt om, men bransjen har nok en god del utfordringer før man har et levende system for HMS. Bilbransjen er spesiell, og det sier seg jo selv at det er større behov for gode HMS-løsninger på et bilverksted enn på et arkitektkontor…

HMS er som kjent lovpålagt, og er en forutsetning for å få til en god prosess på miljøsiden, understreker han. – Hvordan har oppslutningen om Miljøfyrtårn-sertifiseringen fra bransjen vært? – Den kunne nok vært bedre, sier han. – Hittil er 15 bedrifter sertifisert og ytterligere 12 er et eller annet sted i prosessen med sertifisering via Miljøfokus Bil. Dette er for få, og da kan det jo kanskje være en inspirasjon for de som sitter på gjerdet å få vite at alle bilbedrifter som har igangsatt og gjennomført denne prosessen er overlykkelige i etterkant – man får ting gjort, og får alt på plass. Attpåtil oppnår man en klar økonomisk gevinst.

Noe mange burde tenke litt mer over, er nettopp den økonomiske siden ved dette. I mine øyne er Miljøfokus Bil den beste og mest lønnsomme pakke en bilforhandler kan investere i. En investering på 21.000 kroner inkluderer også tilgang til HMS-kurs og en mengde nyttige verktøy.

I den andre enden kan man redusere utslipp, få vesentlig lavere energiforbruk og lavere kostnader til avfallshåndtering. Alt dette og mer til kan man så glede seg til å avlese i konkrete tall på bunnlinjen år for år. Glem heller ikke at mye av det som inngår i sertifiseringen er ting som uansett må være på plass for å drive butikk lovlig i Norge. Min utfordring er selvsagt å få øynene opp for disse mulighetene i bransjen, slutter en engasjert Rune Drægni.