Bavaria Oslo Miljøfyrtårn-sertifisert: – Idéen kom på Servicemarked12

Av Frank Williksen – Bilbransjen

I disse dager får Bavaria Oslo sin sertifisering som Miljøfyrtårn etter en forberedelsesprosess som har pågått i drøyt to måneder. – Gnisten ble tent på Servicemarked12, forteller servicemarkedssjef Trond Gaustad og teknisk sjef Tom Erik Granum til Bilbransjen.

Bavaria Oslo

Hos Bavaria Oslo er (fra venstre) servicemarkedssjef Trond Gausdal og teknisk sjef Tom Erik Granum svært godt fornøyde med bedriftens sertifisering som Miljøfyrtårn. Til høyre Rune Drægni fra Miljøfokus Bil, som har vært en aktiv medspiller i prosessen

BMW- og Mini-forhandleren på Økern, som også har en avdeling i Vika, har hatt god drahjelp av BMWs egne systemer på veien mot sertifisering. – BMW har klare krav til at vi som forhandler skal være i tet på HMS, og at vi til enhver tid skal oppfylle alle krav i arbeidsmiljøloven, forteller Gaustad og Granum. Rundt 75 prosent av kravene til Miljøfyrtårn-sertifikatet er da også i utgangspunktet lovpålagt.

Bavaria tok selv initiativ til sertifiseringen: – Vi deltok på Servicemarked12 der det ble fokusert spesielt på dette, og det var der gnisten ble tent. Vi tenkte litt på det, men følte alt i alt at dette var det lurt å ha med seg – miljøbevissthet er i tiden, og Bavaria er opptatt av miljø og HMS, forteller de to. – I hvilken grad har ansatte deltatt i prosessen mot sertifisering? – Vi har blant annet gjennomført en ”værkartundersøkelse” der alle ansatte ble spurt om sine synspunkter og innspill i saken. I tillegg har vi gjennomført Storebrands kurs i økonomisk bilkjøring, som også bygger opp mot riktig miljøtenkning. Det handler om fysisk bilkjøring, og kurset avsluttes med å vise den enkelte hva man faktisk kan spare med en annen kjørestil – og man kommer like raskt frem.

Det handler jo ikke minst om bevisstgjøring slik at vi alle har et aktivt fokus på miljø, men det handler også om kundetilfredshet og økonomi. 
Gevinsten får vi ta ut i markedet når vi er blitt flinke nok, fastslår Gausdal og Granum, som tror miljøsertifisering i stigende grad vil bli et krav fra storkunder og ved anbudsinnbydelser. I Bavaria er man opptatt av at miljøtenkningen blir sterkt forankret også i innkjøpssammenheng hos bedriftens avdelingsledere, men også av at bevisstheten omkring bruken av verneutstyr styrkes. – Det handler om hver enkelts sikkerhet, med færre skader og mindre sykefravær som mål – og med en økonomisk gevinst i den andre enden som en konsekvens av dette, sier de.

Prosessen mot sertifisering har også medført en betydelig styrket bevissthet omkring avfallshåndtering. En følge av dette, er at Bavaria i dag kildesorterer i ca. 20 fraksjoner, noe som ifølge Gausdal og Granum gir store besparelser på kostnadene på dette området.

Også strømforbruket forventer man besparelser på: – Vi kjenner til andre store aktører som har gjennomgått prosessen, og som har halvert kostnadene til avfallshåndtering. Samtidig hører vi om opptil 35 prosent reduksjon av energiforbruket, forteller de to, som legger til at Bavaria nå i løpet av en måned fyller 8-10 storsekker med plastavfall som altså kan gjenvinnes, og er en ressurs. – Vi er kort sagt kjempepositive til Miljøfyrtårn-sertifiseringen, som vi vurderer som et smart og nødvendig trekk for fremtiden. I Bavaria er vi opptatt av å være ombord på toget når dette forlater stasjonen – ikke stå igjen på perrongen, sier Gausdal, som mener den samtidige lanseringen av BMWs elbil i3 ytterligere understreker forhandlerens miljøsatsing.

– Vi har vært på rett spor ganske lenge, og har før Miljøfyrtårn kom inn i bildet jobbet med en rekke detaljer som bygger opp mot dette, blant annet i form av automatiske døråpnere og montering av gangdør i kjøreporter for å redusere varmetap og unngå ubehagelig nedkjøling av dem som er i arbeid på innsiden.

Nå gleder vi oss til å se resultater av den bevisstgjøringen som foregår, der mye tross alt handler om sunn fornuft satt i system, understreker de to, som også er bevisste på Bavarias forventninger til sine ledere: ”Ledere i Bavaria skal tilrettelegge for å skape gode resultater gjennom gode medarbeidere og fornøyde kunder.”

I den første ”værkartunderøkelsen” omkring Miljøfyrtårn-sertifisering var meningene blant de ansatte noe blandet, og slett ikke entydig positive. Nylig ble det gjort en ny slik undersøkelse, og den viser at synet har endret seg veldig hos de ansatte, som nå ser meget positivt på saken, og er involvert på en helt annen måte enn tidligere.

– Alt avhenger av hverandre, og små detaljer har også stor betydning. Tenk bare på plastbeger til drikkevann – hvorfor skal dette bare kunne brukes en gang, når det fungerer like godt flere ganger?

Vi har også et mål om å bytte tomt/utslitt med nytt i stedet for ”bruk og kast” etter én gang. Dette gjelder mange ting, som arbeidshansker, smøremidler og lignende. Dette er blant de tingene vi nå bruker en del tid på, nettopp fordi mange ”småting” til slutt blir til store beløp, sier Granum.

Bavaria Oslo skal resertifisere sin Miljøfyrtårn-status hvert 3. år, men skal sende inn rapporter om løpende forbedringer årlig. I dette ligger også en utfordring og en ekstra spire til innsats – å gjøre det litt bedre enn året før!

En konsekvens av sertifiseringen er dessuten at Bavaria skjerper sine krav til miljøhensyn hos sine leverandører og underleverandører.

Bavaria Oslo har ca. 60 ansatte, hvorav servicemarkedet utgjør ca. 40 årsverk. Forhandlerbedriften selger ca. 2.100 BMW og Mini årlig. Når dette skrives, har bedriften allerede solgt over 600 (!) av den nylig lanserte elbilen BMW i3, som man begynner å levere til kunder rundt årsskiftet.

For å lette parkeringsforholdene for kundene i trange omgivelser på Økern har bedriften for øvrig nå ansatt en parkeringsvert, som ønsker besøkende velkommen og anviser plass til parkering.