Dokumentstyring

Å ha orden på dokumentene er viktig i et godt styringssystem, også når det gjelder Miljøfyrtårn. I sin enkleste form kreves det at man har en liste over de mest relevante dokumentene, og hvor de finnes. Det er viktig at de som berøres skal kjenne til hvor dokumentene befinner seg.