Energimerking

Eier av yrkesbygg over 1000 m2 er pålagt å energimerking (forskrift om energimerking av bygninger FOR-2009-12-18-1665, § 8 og § 22) bygget innen utgangen av 2012. Leietakere skal, i følge Miljøfyrtårn sitt krav, påvirke byggeiere til å energimerke bygget. Henvis gjerne byggherren til Energimerkeforskriftens kap. III.