Konsulent

Uavhengige og godkjente konsulenter vil bistå med en hensiktsmessig, realistisk og effektiv gjennomføring frem til sertifisering. Konsulentens rolle er å støtte og veilede under hele prosessens gang. Konsulenten leder møtene i miljøgruppen og foreslår oppgaver som skal løses. Virksomheten er ansvarlig for å utvikle og iverksette systemet. Prosessen frem til et man har et system vil alltid baseres på virksomhetens egeninnsats og at avtalte oppgaver utføres mellom konsulentmøtene. En effektiv prosess forutsetter at virksomheten har et velfungerende HMS-system på plass. Konsulenttimer utover avtalt plan og på grunn av virksomhetenes manglende egeninnsats kommer vanligvis i tillegg. Det er ofte hensiktsmessig å avtale oppfølgingsmøter med konsulent en gang i året for å sikre at systemet oppdateres og holdes i hevd.