Om oss

Hvorfor bli Miljøfyrtårn?

Porsche Center Oslo AS ble Miljøfyrtårnsertifisert i 2013. Klikk på bildet for å se hva de har oppnådd:

Porsche Center Oslo er Miljøfyrtårnsertifisert

Klikk på bildet for å se film

Mer motivasjon? Omdømme og økonomi!

Bertel O Steen arbeider systematisk for å sertifisere alle sine forhandlere, og er snart i mål. Her kan du høre Miljøsjefen i konsernet forteller noe om Bertel O Steen erfaringer og argumenter for å gjennomføre en sertifisering:

Miljølaget til Bertel O. Steen Detalj.

Klikk på bildet for å se film

 

 

 

 

 

Hva er et Miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning som er utviklet i Norge og som er spesielt tilpasset små og mellomstore bedrifter.

Miljøfyrtårnsertifisering er:

  • dokumentasjon på at virksomheten har tilfredstilt konkrete og relevante miljøkrav.
  • et miljøstyringssystem som innebærer at det innføres rutiner og utarbeides relevante styringsdokumenter.
  • en plattform for kontinuerlige miljøforbedringer (innkjøp, energi, transport og avfall).
  • Miljøfyrtårn bygger på HMS-systemet i bedriften.

4 500 norske virksomheter har så langt valgt å bli Miljøfyrtårnsertifisert. Målet er 10 000 sertifikater i løpet av 2015!

Fast pris, gode verktøy

Gjennom prosjektet «Miljøfokusbil» ønsker NBF at flest mulig medlemsbedrifter skal bli Miljøfyrtårn. Deltakelse i bransjeprosjektet vil gjøre det både enklere og rimeligere for den enkelte medlemsbedrift å gjennomføre sertifisering, enn det vil være å gjøre det enkeltvis.

Et sentralt virkemiddel er nettsien du nå er inne på. Her får deltakerbedrifter enkel og relevant drahjelp i sertifiseringsfasen. Nettportalen skal være en kilde til å oppgradere og oppdatere kunnskap om HMS og det ytre miljø, man ¨får tilgang til nettkurs i HMS og miljø, og man finner gode verktøy til bruk i det daglige arbeidet i bedriften.

Som deltaker i Miljøfokusbil får din bedrift fast pris for en enkel, strukturert vei til en Miljøfyrtårnsertifisering. Bedriften får hjelp fra kompetente konsulenter som kjenner bransjen, og bidrar til en god prosess. Prosjektet er et samarbeid mellom NBF og Tryg.

Bedrifter søkes!

Deltakelse i «Miljøfokusbil» tilbys alle medlemmene i NBF. Blir du den neste? Eller ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med:

  • Rune Drægni, e-post: rune@miljofokusbil.no, mobil: 900 25 168
  • Jan Bjerk, e-post: jan@miljofokusbil.no, mobil: 909 90 610